Hilsen fra Sergei Matevosjan (020321)


SERGEI MATEVOSJAN, LEDER FOR NYTT LIV SENTERET TAKKER. HAN SKRIVER HER OM ALLE RUSAVHENGIGE SOM ER BLITT SATT FRI PÅ SENTRENE DERES.
DERSOM DU VIL HJELPE OSS Å FORTSATT KUNNE HJELPE, KAN DU BENYTTE KONTO 3080 32 71530 ELLER VIPPS NR 59695.
Kjære Steinar og Stiftelsen «Hjelp til Russland»!
Vi takker deg og stiftelsen deres for ubetinget trofasthet og et stort bidrag til gode gjerninger for Herrens arbeid!
I denne vanskelige tiden, for oss alle, forlater dere oss ikke. Og slik som før gir dere oss støtte på alle mulige måter. Dette er spesielt viktig for oss i denne tiden som skaper så mange utfordringer.
Takket være deres betydelige hjelp fikk vi muligheten til å kjøpe tre hundre og femti fire tonn kull til oppvarming av begge to steder til Nytt Liv senteret! Denne mengden kull vil være nok til at vi kan overleve de harde kuldeperiodene dette år. Takket være deres deltakelse og omsorg klarte vi å starte det planlagte bygge/oppussings arbeidet i våre boligbygninger. Uten tilstrekkelig oppvarming hadde det vært umulig for oss. Antallet frelste som har funnet frihet på Nytt Liv senteret øker! I løpet av de 26 årene av vår felles tjeneste har mer enn 2150 mennesker frigjort seg fra avhengighet og har i dag en stabil remisjon fra ett til tjuefem år. Mange av de som har fullført rehabiliteringskurs på senteret vårt har giftet seg og det er 543 nye gode kristne familier som blomstrer nå. 716 barn er født i nye familier. I dag bor 170 mennesker og 30 barn i forskjellige aldre på to steder (landsbyen Kotly og landsbyen Preobrazhenka).
Vi takker dere kjære venner for all hjelp, omsorg, vennskap, støtte og forbønn! Venter mye på besøk fra dere!
Må Herren velsigne enhver omsorgsfull person. Vi ber for dere og alle som er med i dette arbeid! Med takknemlighet og kjærlighet minner vi dere for Herren.
Med respekt og broderkjærlighet,
direktør av «Nytt Liv senteret” – Sergei Matevosjan