Takk for kull – hilsen fra Nytt Liv (260121)


God morgen Steinar!

Nå er all kull kommet til “Nytt Liv” senteret, både til Kotly og til Preobrasjenka. Sender deg i vedlegg bilder og video hvor de takker deg, HTR og alle norske venner for all vennskap, hjelp og støtte.

Mvh,

Svetlana

Nytt Liv senteret i Kotly og Preotrasjenka kan sammenlignes med et Evangeliesenter i Norge. De kommer hver høst til denne krise situasjonen at de ikke har kull til å fyre med slik at de kan holde varmen. Vi har i mange år betalt for kull til dem. Denne høsten betalte vi 20.000,- euro for kull som de sårt måtte ha. Nå sender de bilder av kullet som er kommet frem og så takker de. Dette kan vi gjøre bare på grunn av at vi får de midlene som skal til.

Dersom du ønsker å støtte arbeidet som Hjelp til Russland driver, kan du bruke konto 3080 32 71530 eller Vipps nr. 59695.