Film fra Lada m/teksting (291220)


Denne filmen har vi mottatt fra sosialsenteret Lada. Det er et TV-selskap som har laget den. Det fremkommer at den hjelpen som gis ikke hadde vært mulig uten støtte fra “Hjelp til Russland” og norske venner. Filmen er blitt tekstet til norsk.
Dersom du ønsker å støtte dette arbeidet kan du benytte bankkontonummer 3080 32 71530 eller Vipps nr. 59695.