Sosialsenteret Lada sender oss bilder og info (031120)


God dag kjære Steinar og Alfhild!
Vi vil fortelle deg om at vi på vår søndagsskole har hatt en dag som vi kalte “Frukt”. Barna laget forskjellige kunstverk/produkter av frukt og deretter spiste dem, de ba og gikk hjem. De takket Herren Jesus Kristus og deg Steinar og Alfhild for at barn får en mulighet  til å ha slik flott tid. 
Vi lager matpakker som vi planlegger å dele ut i november på vegne av den norske Stiftelsen “Hjelp til Russland”, ledet av HTR Steinar Harila og hans kone Alfhild Harila. Matpakkene skal gis til mennesker med lav inntekt, store familier med barn, funksjonshemmede og eldre.
Vi holdt en fest som vi kalte – “Gylden høst”. Bildet ligger i e-posten. 
Alt arbeid på “Lada” må nå foregå med fysisk avstand til folk. Vi tar i mot søknader via telefon og snakker med besøkende via høytaler på døra.
Folk er veldig fornøyd og takker deg. Med Guds hjelp har vi begynt forberedelse til Jul.
På Lada har vi også en Bibelstudie ring. Denne går veldig bra.

smart

smart