Rapport fra Neve Michael (28/10-20)


HTR støtter Neve Michael med 10000 USD pr måned. De er avhengig av vår støtte for å drive videre. Dersom du kan og vil hjelpe kan du bruke kontonr.: 3000 20 47817

Rapport fra Neve Michael :

Jeg vil takke deg igjen for alt du gjør for å lyse opp livene til Neve Michaels barn i fare. Du bringer et smil til ansiktene til de uskyldige barna som har lidd så mye.

Når du leser disse historiene, husk at navnene er endret, men historiene er ganske, dessverre, ekte.

 

Historier fra Neve Michael