23754883_2121883791162446_8643227318703700214_n


Barne og ungdomsgrupper synger. – med Roman Sukharev.