23622467_2121884007829091_913082634543061229_n


Barne og ungdomsgrupper synger. – med Roman Sukharev.