23622136_2120314191319406_9037143445061004127_n


Lederen for Invalideforbundet og meg.