20171124_151229


Det norske koret sang og Steinar talte sterkt om Gud som kaller alle til å komme hjem til seg.