20171124_125904


Fra matservering på Nytt Liv senteret