20171123_134755


Mirja, Steinar og en av sykepleierne