20171122_170557


Noen måtte stå og noen satt på scenen