20171122_133413


Også her fikk vi nydelig servering, bussjåføren vår Ånund og kona Åse