20171122_110610


Utenfor politistasjonen i Sovetskij