20171122_110511


Utenfor politistasjonen i Sovetskij