20171121_160324


På Dikoni er det både små og store barn som ikke ville klart seg dersom de ikke hadde fått hjelp her