20171119_193804


Første møte med Invalideforbundet er slutt og folk er på vei ut av kirka i Vyborg