DSC02743


Også her fikk vi levere mye varer, bl.a helt nytt tøy og sko