49-2016


En av lederne på Nytt Liv som kunne fortelle om sitt nye liv i Kristus (hadde vært bandeleder i sitt gamle liv)