27-2016


Samfunnshuset, Klubben i Sovetskij, møte arrangert av kommunen.