19-2016


Ansatte på Dikoni, hjem for gatebarn. HTR betaler for driften av senteret.