07-2016


Agape, et rehabiliteringsenter for barn og unge som er bygget av Hjelp til Russland (ferdig i 2005)