Brev med takk og bønn om hjelp


Kjære bror i Kristus, Steinar!

Kjære norske venner, brødre og søstre i Kristus!

Vyborg evangeliske lutherske menighets medlemmer og fra min egen side har jeg først av alt behov for å takke dere for den store, og givende turen som dere tilrettela for våre unge til Israel. Her fikk de unge med egne øyne se de stedene som Bibelen forteller om. De bibelske beretningene og spesielt Jesu lidelse og død på korset, Golgata; Kristi grav og de mange andre hellige stedene som fikk tale sterkt og fikk stor betydning i de unges hjerter.

Undervisningen som de fikk under denne turen ble også en nyttig og viktig erfaring til dem.

Holocaust museet fortale dem om hvordan jødene og det jødiske folk har måtte lide store prøvelser, og samtidig at gjennom alle prøvelser så er de ikke glemt eller forlatt av Guds beskyttende omsorg.

Timna Park turen ble en stor åpenbaring der gamle testamentet åpnet seg på nytt, vanskelige ord i Bibelen åpnet seg. Nå er det ikke lenger så vanskelig og forstå tekstene. Men GT er en viktig del av Bibelen, som forteller om Israels historie og Guds frelses plan helt fra begynnelsen av.  Undervisningen som de fikk på denne turen åpnet deres øyne slik at de nå leser og forstår tekstene bedre.

I de unges hjerte er født en stor trang og lengsel etter å vitne om sin egen tro og det de fikk og lærte i Israel til andre unge, sine egne venner. De ønsker å vitne om den store Nåde og kjærlighet til alle mennesker. Nå vitner de om dette til sine egne venner, skolevenninner og kamerater, sin egen familie. Dette gjør de nå.

Jeg fikk også oppleve en fornyelse og styrke i mitt kristenliv på Israels reisen.

Stor takk spesielt til Steinar for all planlegging. Det må ha vært et stort arbeid for deg. Du gjorde alt, for at vår reise ble så lykkelig og verdifull som den ble. De unge fikk også mulighet til å kvile, bade, svømme, og ha fellesskap og på morsomme kveldsturer.

Jeg har også lyst å takke for all den støtte og hjelp Den Evangelisk Lutherske menighet har fått fra dere norske venner, brødre og søstre. «Hjelp til Russland» og Austevoll menighet og mange andre gode mennesker gjennom mange år, deres bønner for menigheten vår og for formidling av Guds Ord som dere har forkynt her i Vyborg Peter og Paulus kirke på møtene. Jeg har mange ganger sakt at uten deres støtte og hjelp vill vår tjeneste være meget vanskelig. Dere har også vist evne til å hjelpe i kritiske situasjoner når det trenges spesiell hjelp. Mange ganger har dere norske venner betalt for renovering av kirkebygget. Når bygget var slik at uten renovering ville vi ikke kunne bruke kirken. Dere har også betalt for driften av selve kirken, det gjelder for eksempel strøm og vann avgifter og driften av kirken. Da når menigheten ikke selv klarte å betale utgiftene betalte dere de. Regningene ble så store i forhold til våre evner til å betale. Vi takker for støtten til barne og ungdomsarbeidet gjennom mange år. Også turene for barna og de unge til Norge i 2012 og 2015.

Veldig viktig har den maten og klærne dere har gitt til de gamle og fattige i menigheten og andre. Det har blitt til stor hjelp. En stor del av menigheten er fattige og hjelpetrengende. Det har alltid vært hjelp i rette tid.

For ca. 11 år siden fikk vi fra norske venner «Hjelp til Russland» og Austevoll menighet en stor og nødvendig gave til menigheten. Dere gav oss en brukt bil. Vi er dere meget takknemlig for denne gaven. Med denne bilen har vi kunnet hente og bringe gamle til menigheten, vi har laget menighetsturer, vi har kunnet hente mat og klær fra Finland, bringe syke menighets lemmer til sykehus i St. Petersburg. Vi har kunnet hente og bringe kristen litteratur fra St. Petersburg. Bilen her gjort det mulig for oss å gjøre betydelig diakonalt arbeid i nærområdet og nabobygdene. Vi har kunnet bringe mye klær hjelp til dem. Bilen har betydd veldig mye i det arbeidet vi driver i Menigheten.

Men nå ettersom tiden har gått er bilen nedkjørt og i dårlig stand. Vi kjøpte en brukt bil. Bilen hadde kjørt langt allerede da vi kjøpte den. Den er 17 år gammel 2001 modell Opel Zafira. Dere vet nok også hvor dårlige veiene er i Russland. Vi tok bilen ut fra Verkstedet. De sa at det trenges en så stor reparasjon som koster like mye som en ny bil sa de. Det må skiftes ny moter og mange andre ting måtte gjøres. Men bilen vil fremdeles bli gammel.

Gode brødre og søstre, jeg forstår at dere har store utfordringer, utenom oss har dere også mange prosjekter, hvor dere hjelper mennesker og her trenges deres penger. For det også vil vi takke dere sammen med de som får hjelpen.

Men slik som jeg har sakt, bilen er veldig nødvendig for menighetens drift og funksjon. Det gjelder det diakonale, barne og ungdomsarbeidet m.m.

Nå fungerer også en ny startet menighet i Enso eller (Svetogorsk) De får sitt eget styre og der er nå jevnlig Gudstjenester og andre samlinger. For meg var det en glede å se at dere har fått nytt Bedehus der dere kan drive arbeidet for Jesus. Ber om Guds Nåde og velsignelse over dette. Vi ber om at nye mennesker gjennom dette huset må komme til tro på Jesus Kristus. I Enso trenger de mye reparasjons arbeid. Til dette også trenger vi en bil for materielle ting og å kjøre folk.

Av den grunn vender Den Evangelisk Lutherske Menighet seg til dere med bønn og hjelp til å skaffe en bil til arbeidet. Menigheten vår vill bli meget takknemlig om dere kunne hjelpe oss med kjøp av bil. Vi trenger en god bil til ca. 12000- 13000 Euro. Den summen vil holde til en god varebil, dette siden vi også kan selge den gamle bilen. Så i tillegg til det vi får for den gamle trenger vi 12000 – 13000 Euro. Det bør være nok til å få kjøpt en god bruktbil. Derom dere trenger mere info om dette så kan jeg skrive til dere.

Kjære brødre og søstre! Igjen er vi kommet i en slik situasjon at uten deres hjelp klarer vi oss ikke. Vi ber i takknemlighet om at dere må få en slik mulighet at dere kan hjelpe oss. Vi venter på deres svar.

Kjære brødre og søstre. Jeg vil oss be om velsignelse over dere i forbindelse med påsken.

Kristus er Oppstanden!

Vladimir Dorodnioj. Evangelisk Lutherske Menighet Prost

Presten Vladimir ønsker oss velkommen