Gode ord og informasjon fra “Vårsol” 15.04.18


Kjære venner i Norge!

Alle dere som har vært med i «Hjelp til Russland» stiftelsens arbeid i løpet av flere år og alle dere som er interessert i dette arbeid.

Nå er det nesten 20 år som Stiftelsen HTR som ledes av Steinar Harila og styremedlemer: Hanne Risvold, Einar Frustøl, Sigbjørn Handeland, Jostein Morlandstø, Eivind Vestøl har drevet et unikt kristent-humanitært arbeid i Russland. I løpet av denne perioden er mange prosjekter fullført, mye humanitær hjelp til tusenvis mennesker som lever i nød er gitt: foreldreløse barn, invalide, gamle, fanger, ensomme mødre og familier med flere barn.

Velgjørende hjelp er basert på prinsippene om kristen veldedighet og evangelisk spredning.

Bistands arbeid drives over et meget bredt spekter: fra fullstendig renovering av sykehus og fengsler, boliger og kristne organisasjoner til bygging av boliger for de som har ikke noe plass å bo, barnas sanatorium, gamlehjem og kirkebygg. En slik gigantisk volum av hjelp og kristen kjærlighet finnes ingen analoger i Russland.

I dag, når den politiske situasjon rundt Russland er svært vanskelig, er denne hjelpen spesielt viktig og nødvendig for de vanlige mennesker som står alene med sine problemer og sorg. Alle de som fikk hjelp fra HTR føler takknemlighet mot enkle, barmhjertige folk fra Norge.

I tettsted Taitsy, Gatchina distriktet i nærheten av Sankt-Petersburg drives et prosjektet som heter «Vårsol» som inneholder flere etapper i utviklingen. Den første etappen er allerede ferdig: der ble bygget en landsby for 24 familier av 6 hus, hver på 4 leiligheter, et Bedehus, Omsorgssenter og en fabrikk for videre bygging. Den andre etappen går fremover nå. Dette er etablering og bygging av en farm som har et mål – å skape arbeidsplasser til beboere fra «landsbyen «Vårsol», kristen- og yrkes opplæring av studenter, landsbruks produksjon for barnebyen «Vårsol» og salg av matproduksjon for å skaffe finanser til vedlikehold og videre utvikling.

Det ble kjøpt inn et tomt på 280 000 m2, jorden er ryddet av skog, røtter, fullført arbeid med drenering, veibygging og et base-område, det er bygget et administrativt hus på 80 m2., bygget et fundament for Fjærfe-huset på 1300 m2, montert et gjerde rundt hele område.

Planer for utvikling av Farmen har flere retninger og etapper:

  1. Bygging av en Fjærfe-huset som er planlagt for 2000 fugler: kalkuner, gjess, perlehøns.

  2. Bygging av en hangar for vedlikehold og rengjøring av maskiner og utstyr (en plass som blir utstyrt med vannavløp system og system for manuell vasking).

  3. Bygging av en hangar for sauer med de nødvendige tekniske ting for vedlikehold og pleie for dyr.

  4. Bygging av en administrasjons hus med et klasserom, et møterom, arbeids rom for personell, bod for utstyr, et kjøkken og et rom for leder med mulighet for overnatting.

  5. Bygging og organisering av drivhus for å dyrke grønnsaker og urter året rundt.

  6. Organisering av et sted hvor blir mulig å drive et fiskeanlegg for levende ferskvannsfisk. Det er allerede en naturlig dam som kan brukes til dette formålet etter at nødvendig arbeid blir gjort.

  7. Omarbeiding og kultivering av jord for å dyrke fôravlinger og grønnsaker.

  8. Planlegging og fullføring av en hage, plante frukttrær og installasjon av en bigård.

  9. Omarbeiding av hele territorium med nødvendige interne veier og plattformer for bevegelse av maskiner, teknisk utstyr og mennesker, muligheter å kjøre produksjon og fôr. Det planlegges involvering av studenter fra en landsbruksutdanningsinstitusjon i Sankt-Petersburg for praksis og arbeid på farmens områder og felt.  

Konseptet av utvikling og fremtidens arbeid på Farmen er basert på ideen om kristen og arbeids oppdragelses metode for ungdom og drift av barnebyen «Vårsol» som er opprettet og støttet av Stiftelsen “Hjelp til Russland».

Vi ber alle de som kan delta i gjennomføringen av dette prosjektet hjelpe Stiftelsen «Hjelp til Russland» som allerede har gjort et enormt arbeid med å fremme dette kristne veldedighets prosjektet i Russland.

Konstantin, Gennady, Mirja, Sergei og alle beboere på barnebyen «Vårsol».