Tid for påmelding til vårturen 25.mai-3.juni 2018


HJELPESENDINGSTUR TIL RUSSLAND 25. MAI – 3. JUNI 2018
MISJONSREISE

Stiftelsen «Hjelp til Russland» har et betydelig arbeid i Russland. Vi driver et Sosialsenter som arbeider i flere landsbyer. Mange Barne-institusjoner, en Barneby, støtter Rehabiliteringssenter for Rusmisbrukere, Bibel- og Landbruksskole, det arbeides mye for å legge til rette for matproduksjon. Vi støtter flere menigheter og har møter i ulike sammenhenger. På disse turene har vi til nå opplevd stor tilstrømning av unge og eldre, og vi kan vel si vi er i undring over at så mange søker forbønn til frelse og andre behov.
I starten av turen danner vi et «Busskor» som vil være med å synge på møtene. Vi deler ut mat og klær der vi kommer. Vi kjører med en Kombi-buss med varer og en Turbuss med folk. Dette er små glimt av det vi innbyr til. Er dette noe for deg så må du melde deg på nå til:
Steinar Harila
Sømslia 31
4637 Kristiansand
Mail adr: sharila@online.no
Tlf. 92267031