25-2016


En fullsatt Baptistkirke. Stor åpenhet for Guds ord.